Set Two Collective

Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml


Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml
Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml
Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml
Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml
Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml
Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml

Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml    Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml

Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91. Yoshikazu KONDO, Master of Traditional Crafts. Size : D2.5 x H1.5 inches = D64 x H37 mm, 50ml (full).


Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml    Tokoname Shudei Two Teacups set by Gisui, #gisui 91 D64H37mm, 50ml